Çeis Yapı Tasarım Yarışması

Yapı Tasarım Yarışması 2023

Çeis Yapı Tasarım Yarışması

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (ÇEİS)

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 28 Kasım 1964 tarihinde; Anadolu Çimentoları T.A.Ş. Aslan ve Eskihisar, Müttehit Çimento ve Su Kireci A.Ş. Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Ankara Çimento Sanayi T.A.Ş. İzmir Çimento Fabrikaları T.A.Ş. Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. tarafından çimento sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. 

ÇEİS, üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. ÇEİS, bugün 32 kuruluşa bağlı 64 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir.

www.ceis.org.tr