Çeis Yapı Tasarım Yarışması

Yapı Tasarım Yarışması 2023

Çeis Yapı Tasarım YarışmasıKATILIM KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORULAR

Şartname’nin 4.2 No’lu maddesine göre “Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.”

Ekipteki kişi sayısı ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Evet. Şartname’nin 4.2 No’lu maddesine göre “Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.”

Şartname’nin 4.2 No’lu maddesine göre “Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.”

Yarışmaya bireysel olarak katılabilirsiniz. Katılım koşulları için lütfen Şartname’yi inceleyiniz. 

Hayır. Şartname’nin 4.4 Nol’lu maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.”

Hayır. Şartname’nin 4.4 No’lu maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.”

ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması’na katılmak için Mimarlar Odası’na üyelik şartı aranmamaktadır. Katılım koşulları için lütfen Şartname’yi inceleyiniz. 

Şartname’nin 6.1 No’lu maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.” 

 

Mimarlık bölümünden mezunsanız bireysel olarak veya ekip oluşturarak yarışmaya “Profesyonel” kategorisinden katılabilirsiniz. Şartnamede belirtilen diğer ilgili bölümlerden mezunsanız yarışmaya mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile “Profesyonel” kategorisinden katılabilirsiniz. 

Şartname’nin 4.2 No’lu maddesine göre “Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.” 

 

Şartname’nin 6.1 No’lu maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.

 

Şartname’nin 6.2 No’lu maddesine göre Profesyonel kategoride “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).” 

 

Dolayısıyla Profesyonel kategoride proje müellifleri lisans eğitimlerini tamamlamış olmalıdır. Mimarlık mezunu bir ekip temsilcisinden oluşan “Profesyonel” grupta öğrenciler “yardımcı” rolüyle yer alabilir. 

Şartname’nin 4.2 No’lu maddesine göre “Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.” 

 

Şartname’nin 6.1 No’lu maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.

 

Profesyonel kategoride proje müellifleri lisans eğitimlerini tamamlamış olmalıdır. Mimarlık mezunu bir ekip temsilcisinden oluşan “Profesyonel” grupta öğrenciler “yardımcı” rolüyle yer alabilir. 

Şartname’nin 5.1 No’lu maddesine göre “T.C. ve K.K.T.C.’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, mimarlık bölümü öğrencisi olan bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.”

 

Buna göre Mimarlık bölümü öğrencisi olan bir ekip temsilcisi ile yarışmaya “Öğrenci” kategorisinden katılabilirsiniz. 

 

ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek, malzemenin üretim, uygulama, tasarım potansiyellerini keşfetmek amacıyla mimarlara ve mimarlık öğrencilerine yönelik kurgulanmış, tema ve jüri üyeleri bu doğrultuda belirlenmiştir. Yarışmaya, ilgili diğer disiplinlerden katılım teşvik edilmektedir.

Şartname’nin 6.2 No’lu maddesine göre “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).” 

Buna göre Mimarlık bölümü mezunu olan bir ekip temsilcisi ile “Profesyonel” kategoriden yarışmaya katılabilirsiniz.

Şartname’de belirtilen diğer şartları sağlamak koşuluyla profesyoneller, “Öğrenci” kategorisinde “danışman” rolüyle; öğrenciler ise “Profesyonel” kategorisinde “yardımcı” rolüyle yer alabilirler.

Yarışmaya “Öğrenci” kategorisinden katılım sağlanacaksa Şartname’nin 5.1 ve 5.2 No’lu maddeleri doğrultusunda ekip temsilcisinin Mimarlık bölümü öğrencisi olması koşuluyla Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde okuyan katılımcılar ekipte “müellif” veya “yardımcı” rolüyle yer alabilir. 

Yarışmaya “Profesyonel” kategoride katılım sağlanacaksa Şartname’nin 6.1 ve 6.2 No’lu maddeleri doğrultusunda ekip temsilcisinin Mimarlık bölümü mezunu olması koşuluyla Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde okuyan katılımcılar ekipte “yardımcı” olarak yer alabilirler.

Şartname’nin 5.1 ve 5.2 No’lu maddeleri doğrultusunda ekip temsilcisinin Mimarlık bölümü öğrencisi olması koşuluyla Kimya Mühendisliği bölümünde okuyan katılımcılar ekipte “müellif” veya “yardımcı” rolüyle yer alabilir. 

Şartname’nin 4.2 No’lu maddesine göre “Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.” 

 

Şartname’nin 5.1 No’lu maddesine göre “T.C. ve K.K.T.C.’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, mimarlık bölümü öğrencisi olan bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.”

 

Şartname’nin 5.4 No’lu maddesine göre “Ekiplere profesyoneller danışman olarak dahil olabilir.”

 

Bu durumda bir Mimarlık öğrencisinin ekip temsilcisi olduğu, öğrencilerden oluşan bir ekip, yarışmaya “Öğrenci” kategorisinden katılabilir. Peyzaj Mimarlığı mezunu olan yarışmacı “Öğrenci” kategorisinden katılan bu ekipte “danışman” rolüyle yer alabilir. Öğrencilerin Şartname’de belirtilen ilgili bölümlerde Örgün Eğitim aldıklarına dair öğrenci belgesi sunmaları gerekmektedir.

Şartname’nin 5.2 No’lu maddesine göre “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü öğrencisi olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).” Yarışmaya Mimarlık bölümünde okuyan bir ekip temsilcisi ile katılmanız gerekmektedir.  

ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek, malzemenin üretim, uygulama, tasarım potansiyellerini keşfetmek amacıyla mimarlara ve mimarlık öğrencilerine yönelik kurgulanmış, tema ve jüri üyeleri bu doğrultuda belirlenmiştir. Yarışmaya, ilgili diğer disiplinlerden katılım teşvik edilmektedir. 

 

Şartname’nin 6.1 No’lu maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.” 

 

Yine Şartname’nin 6.2 No’lu maddesine göre “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

 

Mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile yarışmaya “Profesyonel” kategoriden katılabilirsiniz.

Şartname’nin 5.1 No’lu maddesine göre “T.C. ve K.K.T.C.’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, mimarlık bölümü öğrencisi olan bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.”

 

Dolayısıyla iç mimarlık öğrencilerinin, mimarlık bölümünde okuyan bir ekip temsilcisi ile yarışmaya katılımı mümkündür. 

İlk aşamada sisteme ekip temsilcisinin kayıt olması yeterlidir. Proje Teslim Sistemi açıldıktan sonra, 3 Ekim 2023 tarihinden itibaren sisteme diğer ekip üyeleriyle ilgili bilgiler girebilecektir.

Şartname’nin 6.1 No’lu maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.”

 

Yukarıda bahsedilen ilgili disiplinlerden mezun olmuş olan profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile Profesyonel kategoride yarışmaya katılabilir. Bu disiplinlerin dışındaki profesyoneller “Danışman” rolüyle ekibe dahil olabilir.

Şartname’nin 4.3 No’lu maddesine göre “Raportörlük ile iletişimin tek kanaldan sağlanabilmesi için tüm ekipler yarışmaya kayıt sırasında bir ekip temsilcisi belirtmelidir. Ekip temsilcisi idare ile olan süreçteki iletişim kişisidir. Ekibin ödül alması durumunda ödül ödemesi ekip temsilcisinin hesabına yatırılır. Ödül heykelciği ekip adına ekip temsilcisine teslim edilir.” Dolayısıyla bireysel katılımlarda da ekip temsilcisi belirtilmelidir. Diğer ekip üyeleri Proje Teslim Sistemi açıldıktan sonra sisteme eklenebilecekler. 

Şartname’nin 8.8 No’lu maddesine göre Öğrenci kategorisinden katılan yarışmacılar “Öğrenci Belgesi: Bireysel ya da ekip katılımları içindeki tüm yarışmacıların eğitim gördükleri üniversiteden veya E-Devlet üzerinden, yarışmaya başvuru tarihinde öğrenci olduklarını gösteren ve son kayıt durumlarını belirten 2023 onaylı belge” ibraz etmelidir. Yarışmaya başvurulan dönemde ders almamış olan veya kaydını dondurmuş olan öğrenciler de öğrenci belgelerini sunarak yarışmaya katılabilirler.

 

PROJE İÇERİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir. Bu alan, yurt içi ya da yurt dışında/herhangi bir yerde olabilir. 

 

Yarışmacının seçtiği yer ile tasarımı arasında kurgulayacağı ilişkinin detaylandırılması, yer'in kamusallık potansiyelinin ortaya çıkarılması veya kamusallık ihtiyacının karşılanması için önerilecek yenilikçi çözümler beklenmektedir.

Hayır. Şartnamenin 4.4 No’lu maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.”

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir.

 

Yarışma’nın Tema metninde belirtildiği üzere “Fikrin geliştirilmesi bağlamında üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması; ortaya çıkan mekânların açık-kapalı alan kullanımlarının ilişkisi, kriz anlarında dönüşebilme ve gelecekte yeni kullanımlara adapte edilebilme gibi yönlerden ele alınması; malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki teknolojik ve tektonik performans beklentilerinin açıklanması da değerlendirme için önem taşıyor.” Bu doğrultuda seçilecek alanlarda uygulanabilirlik kıstasına dikkat edilmesi tavsiye edilir. Seçilen alanda uygulanamama durumunda alternatif alanlara adapte edilebilecek olması da değerlendirmeye alınacaktır.

 

Proje alanı seçiminde herhangi bir m² sınırlaması yoktur. Şartnamenin 8. No’lu maddesinde yarışmacılardan istenilenler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 


 

Yarışma’nın Tema metninde belirtildiği üzere “Fikrin geliştirilmesi bağlamında üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması; ortaya çıkan mekânların açık-kapalı alan kullanımlarının ilişkisi, kriz anlarında dönüşebilme ve gelecekte yeni kullanımlara adapte edilebilme gibi yönlerden ele alınması; malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki teknolojik ve tektonik performans beklentilerinin açıklanması da değerlendirme için önem taşıyor.” Bu doğrultuda seçilecek alanlarda uygulanabilirlik kıstasına dikkat edilmesi tavsiye edilir. Seçilen alanda uygulanamama durumunda alternatif alanlara adapte edilebilecek olması da değerlendirmeye alınacaktır.

 

Şartname’nin 8.1 No’lu maddesine göre “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılması” gerekmektedir.

Maksimum kat sayısı ve kot sınırı gibi tasarımsal kararlar yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

Şartname’nin 9 No’lu maddesi kapsamında “Malzemenin yenilikçi ve alternatif kullanımının önemsenmesi senaryolarının geliştirilmesi”, ve “Betonun geleneksel olarak kullanılan bileşenleri ve bağlayıcılarının yeniden değerlendirilmesi ve yenilikçi beton kimyası” değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. Yarışmacının, yarışma temasını ve değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak malzemeye yönelik kararlar alması beklenmektedir.

Yarışmacılardan istenen dokümanlar arasında “özet doküman” bulunmamaktadır. Şartname’nin 8.6 No’lu maddesine göre “Yarışmacılar, sisteme projelerini anlatan en fazla 1 MB boyutlarında JPEG formatında bir tanıtım/kapak görseli yüklemelidir. Bu görsel, jüri değerlendirmesine tabi tutulmayıp web sitesinde ve duyurularda projenizi tanıtmak amacıyla kullanılacaktır.” Bu bölümde yeni bir görsel tasarımına gerek olmayıp ilk paftanın A3 boyutunda küçültülmüş versiyonu yeterlidir.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir. Proje alanı seçiminde herhangi bir sınırlama yoktur.

Şartname’nin 8.1 No’lu maddesine göre “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılması” gerekmektedir. Belirtilen sunum tekniği, tasarıma bağlı olmakla birlikte yarışmacılara bırakılmıştır. 

Tüm teslimler yalnızca dijital olarak www.yapitasarimyarismasi.com internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Herhangi bir fiziksel başvuru yarışma tarafından kabul edilmeyecektir. Şartname’nin 8 No’lu maddesinde “Yarışmacılardan İstenenler” detaylı olarak açıklanmıştır. 

Proje dosyaları ve kayıtla ilgili diğer dokümanlar (öğrenci belgesi vb.), teslim sistemi açıldıktan sonra 3 Ekim 2023 tarihinden itibaren sisteme yüklenebilecektir. Yarışmaya son teslim tarihi 21 Kasım 2023’tür. Yarışma takvimi ile ilgili detaylara Şartname’nin 11 No’lu maddesinden ulaşılabilir. 

Kullanılan görsellerin kaynağının belirtilmesi kaydıyla ve şartnamenin 8.1 No’lu maddesinde işaret edildiği üzere “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılması" gerekliğini gözeterek farklı ortam ve kaynaklardan temsiller geliştirilebilir.

Şartname’nin 4.7 No’lu maddesine göre “... Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.” Bu doğrultuda üçüncü kişilerin projede kullanılan görsellerle ilgili hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

Şartname'nin 4.7 No’lu maddesine göre “Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan projenin, ödül almış dahi olsa, ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.”

Dolayısıyla projenizin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bu yarışmaya özgü üretilmiş olması gerekmektedir.

Yarışmacılar, tasarımlarını mevcut yapıya ek olarak düşünebilecekleri gibi, mevcut “yer”e yeni bir yapı/kurgu da önerebilirler.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir. Proje alanı seçiminde herhangi bir sınırlama yoktur.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir. Proje alanı seçiminde ve müdahale biçiminde, Şartname’de işaret edilen beton/betonarme malzeme teknolojisine de yenilikçi bakışlar, kamusal fayda sağlayacak alanlar önermeler geliştirme perspektifine yönelik olarak herhangi bir sınırlama yoktur.

 

Seçilen alanda, tasarım kurgusuna hizmet edecek şekilde yapısal veya yapısal olmayan farklı ölçeklerdeki mevcut elemanlar/ekipmanlar kaldırılabilir, değiştirilebilir, modifiye edilebilir.

Şartname’nin 9 No’lu maddesinde “Üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması” değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmelerini, yere ait bilgiyi bulur ve geliştirirken beton/betonarme malzeme teknolojisine de yenilikçi bakışlar, kamusal fayda sağlayacak alanlar önermeleri beklenmektedir. 

Şartname’nin 9 No’lu maddesine göre “Beton, kalıp vb. malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanıma alınması (%20 geri dönüştürülmüş, %80 yeni malzeme)” olarak belirtilmiştir. 

Şartname’nin 9 No’lu maddesine göre “Beton, kalıp vb. malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanıma alınması (%20 geri dönüştürülmüş, %80 yeni malzeme)” olarak belirtilmiştir. Bu ifade beton imalatına giren tüm kalıcı ve geçici malzemeler ve yöntemleri kapsamaktadır. Hedef, malzeme ölçeğinde de, var olanı yeniden değerlendirebilme potansiyellerini araştırmak ve üretirken tükettiklerimizin oranının farkında olmaktır. Yarışmacı, geri dönüştürülmüş malzeme bileşenleri seçiminde özgürdür.

 

Şartname’nin 9 No’lu maddesine göre “Beton, kalıp vb. malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanıma alınması (%20 geri dönüştürülmüş, %80 yeni malzeme)” olarak belirtilmiştir. 

 

Hedef, malzeme ölçeğinde de, var olanı yeniden değerlendirebilme potansiyellerini araştırmak ve üretirken tükettiklerimizin oranının farkında olmaktır. Yarışmacı, geri dönüştürülmüş malzeme bileşenleri seçiminde özgürdür.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir. 

 

Şartname’nin 8.1 No’lu maddesine göre “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılması” gerekmektedir. Belirtilen uygun ölçek ve sunum tekniği, tasarıma bağlı olmakla birlikte yarışmacılara bırakılmıştır. 

Yarışmacılar, tasarımlarını mevcut yapıya ek olarak düşünebilecekleri gibi, mevcut “yer”e yeni bir yapı/kurgu da önerebilirler. Teslim edecekleri paftalarda, yer ve çevresine ait analizlerini sunmalı; yerin proje öncesi ve sonrasına ait hallerini aynı açıdan aktarmalı; malzemenin kullanımına dair önerdikleri çözümleri açıklamalılar.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir. Proje alanı seçiminde herhangi bir m² sınırlaması yoktur.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmeleri beklenmektedir. Proje alanı ziyareti yarışmacıların inisiyatifindedir. 

 

Şartnamenin 8.9 No’lu maddesine göre Profesyonel kategoride yarışmaya katılanlar “Üretim Raporu: Maliyet ve malzeme analizlerini içeren, betonun yapısal özelliklerinin ne şekilde yorumlandığını ve uygulama süreçlerini açıklayan PDF formatında A4 boyutta üretim raporu” teslim etmekle yükümlüdür. 

 

Şartname’nin 7.5 No’lu maddesine göre “ÇEİS, uygulanabilir nitelikte bulunan projelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla görüşebilir”. Dolayısıyla kazanan projelerin uygulanması ÇEİS’in inisiyatifinde olup, ilgili kurumlar ile yapılan görüşmelerin sonucunda (projeye alan tahsis edilebilmesi vb. süreçlere göre) belli olmaktadır. Bu nedenle, hazırlanan projenin uygulanma ihtimalinin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. 

TESLİM FORMATI İLE İLGİLİ SORULAR

Başvuru formunu doldururken “* / zorunlu” ibaresi olmayan alanların boş bırakılması bir sorun teşkil etmemektedir. “Kurum” kısmına, varsa çalışmakta olduğunuz kurumun adını yazmanız beklenmektedir.

Şartname’nin 8.8 No’lu maddesine göre Öğrenci kategorisinden katılan yarışmacılar için yüklenecek tüm dosyalar içinde olması gerekenler arasında “Öğrenci Belgesi: Bireysel ya da ekip katılımları içindeki tüm yarışmacıların eğitim gördükleri üniversiteden veya E-Devlet üzerinden, yarışmaya başvuru tarihinde öğrenci olduklarını gösteren ve son kayıt durumlarını belirten 2023 onaylı belge” yer almaktadır. 

 

Teslim sistemi açıldıktan sonra Öğrenci Belgesi dahil olmak üzere yarışmacılardan istenen tüm belgelerin web sitesindeki ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir.

Şartname’nin 8.8 No’lu maddesine göre Öğrenci kategorisinden katılan yarışmacılar için yüklenecek tüm dosyalar içinde olması gerekenler arasında “Öğrenci Belgesi: Bireysel ya da ekip katılımları içindeki tüm yarışmacıların eğitim gördükleri üniversiteden veya E-Devlet üzerinden, yarışmaya başvuru tarihinde öğrenci olduklarını gösteren ve son kayıt durumlarını belirten 2023 onaylı belge” yer almaktadır. 

 

Teslim sistemi açıldıktan sonra Öğrenci Belgesi dahil olmak üzere yarışmacılardan istenen tüm belgelerin web sitesindeki ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir. 

Şartname’nin 8.8 No’lu maddesine göre Öğrenci kategorisinden katılan yarışmacılar için yüklenecek tüm dosyalar içinde olması gerekenler arasında “Öğrenci Belgesi: Bireysel ya da ekip katılımları içindeki tüm yarışmacıların eğitim gördükleri üniversiteden veya E-Devlet üzerinden, yarışmaya başvuru tarihinde öğrenci olduklarını gösteren ve son kayıt durumlarını belirten 2023 onaylı belge” yer almaktadır. 

 

Teslim sistemi açıldıktan sonra Öğrenci Belgesi dahil olmak üzere yarışmacılardan istenen tüm belgelerin web sitesindeki ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir.

Şartnamenin 8.3 ve 8.4 No’lu maddelerine göre “Yarışmacılar bütün anlatımlarını en fazla dört (4) adet yatay düzende kullanılmış, A1 boyutta paftada gerçekleştirmelidirler. Tüm paftaları içeren Proje Dosyası tek bir PDF dosyası olarak iletilmelidir” ve “Proje Dosyası 50 MB’ı geçmemelidir”.

 

Proje dosyalarının Proje Teslim Sistemi açıldıktan sonra sistemde belirtilen ilgili kısımlara yüklenmesi gerekmektedir. 

Tanıtım/kapak görseli jüri değerlendirmesine tabi tutulmayıp web sitesinde ve duyurularda projenizi tanıtmak amacıyla kullanılacaktır.

 

Yatay A3 biçiminde, 72 dpi çözünürlükte 1 MB’ı geçmeyen JPEG dosya yüklenmelidir. Bu doküman için yeni bir görsel tasarımına gerek olmayıp projenin ilk paftasının A3 boyutunda küçültülmüş  JPEG versiyonu yeterlidir.

Şartname’nin 8.6 No’lu maddesine göre “Yarışmacılar, sisteme projelerini anlatan en fazla 1 MB boyutlarında JPEG formatında bir tanıtım/kapak görseli yüklemelidir. Bu görsel, jüri değerlendirmesine tabi tutulmayıp web sitesinde ve duyurularda projenizi tanıtmak amacıyla kullanılacaktır.”

 

Yatay A3 biçiminde, 72 dpi çözünürlükte 1 MB’ı geçmeyen JPEG dosya yüklenmelidir. Bu doküman için yeni bir görsel tasarımına gerek olmayıp projenin ilk paftasının A3 boyutunda küçültülmüş  JPEG versiyonu yeterlidir.
 

yapitasarimyarismasi.com/ adresinden sistem kaydınızı tamamladıktan sonra yarışma hakkındaki bütün detaylara şartnameyi indirerek ulaşabilirsiniz.

TEKNİK SORULAR

yapitasarimyarismasi.com sitesi üzerinden yarışmaya kaydolarak Şartname’yi indirebilirsiniz.