Çeis Yapı Tasarım Yarışması

Yapı Tasarım Yarışması 2023

Çeis Yapı Tasarım Yarışması

KATILIM KOŞULLARI

Aşağıdaki esaslar yarışmanın öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için de geçerlidir.

  •  Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.
  • Raportörlük ile iletişimin tek kanaldan sağlanabilmesi için tüm ekipler yarışmaya kayıt sırasında bir ekip temsilcisi belirtmelidir. Ekip temsilcisi idare ile olan süreçteki iletişim kişisidir. Ekibin ödül alması durumunda ödül ödemesi ekip temsilcisinin hesabına yatırılır. Ödül heykelciği ekip adına ekip temsilcisine teslim edilir.
  • Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.
  • Yarışmaya www.yapitasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru ve proje teslimi süreçlerinin yine aynı internet sitesi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
  • ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.
  • Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan projenin, ödül almış dahi olsa, ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
  • Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde internet sitesi üzerinden teslim edilmelidir.
  • Bu şartnamede bulunan kuralların herhangi birinin ihlali, diskalifiye sebebidir.

 

Kayıt olarak şartnameyi indirebilirsiniz.